Regulamin Obiektu

W celu zapewnienia jak najwyższego komfortu pobytu wszystkich naszych Gości, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad. Mamy nadzieję, że spotkają się one z Państwa zrozumieniem.

Dziękujemy!  

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 2. Cisza nocna trwa od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
 3. Uiszczenie opłaty za pobyt i procedura meldowania, następują w dniu przyjazdu po zakwaterowaniu w pokoju.
 4. Właściciele domu gościnnego Villa Vega nie odpowiadają za wszelkiego rodzaju rzeczy wartościowe oraz dokumenty pozostawione w pokojach.
 5. Na terenie domu gościnnego i okolicy należy zachować czystość i porządek.
 6. Osoby nie zameldowane w domu gościnnym Villa Vega nie mogą przebywać w pokoju od godziny 22:00do 7:00 dnia następnego.
 7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 8. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Osoby zakłócające spokój innym gościom lub właścicielom, będą zmuszone opuścić teren domu gościnnego, bez możliwości zwrotu kosztów pobytu. W uzasadnionych przypadkach właściciel może wezwać Ochronę lub Policję.
 10. Przedmiotów stanowiących wyposażenie: kołdry, poduszki, meble i in. nie wolno wynosić poza pokoje.
 11. Zabrania się palenia grilla na balkonach, tarasach i w pokojach.
 12. Zabrania się wnoszenia nart i desek snowboardowych do pokoi. Właściciel poinformuje gości o specjalnie do tego wyznaczonym miejscu.
 13. Zabrania się chodzenia w butach narciarskich w budynku, na kładce oraz schodach przy głównym wejściu.
 14. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Nie zastosowanie się do zakazu skutkuje pobraniem opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów czyszczenia zasłon, firanek, łóżek.
 15. Gość domu gościnnego nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom nawet wtedy, gdy nie upłynął okres za który uiścił opłaty.
 16. Właściciel domu gościnnego nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie własne należące do gości.
 17. Miejsca parkingowe znajdują się przed posesją, są niestrzeżone , a właściciel nie odpowiada za szkody wyrządzone podczas korzystania z nich.
 18. Za opiekę nad dziećmi przebywającymi w domu gościnnym odpowiadają wyłącznie ich opiekunowie. Pozostawienie dzieci bez opieki jest niedozwolone.
 19. Korzystanie z placu zabaw i innych urządzeń rekreacyjnych przez dzieci może odbywać się wyłącznie pod opieką opiekunów.
 20. Uznaje się, że z chwilą przybycia do domu gościnnego Villa Vega ,gość akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.